Advokat Dalskås - Oslo Advokat Dalskås - Notodden
Hovedside Om oss Advokater Lenker Priser Kontakt oss
     
 

Priser

Tjeneste

Pris

Konsultasjon inntil ½ time fra

kr. 650

Ordinær timepris fra

kr. 1.300

Enkelt testament fra

kr. 2.000

Ektepakt, fra
(+ tingl.gebyr)

kr. 2.500

Samlivskontrakt m/testament, fra

kr. 4.000

Kontraktsoppgjør (fast eiendom)
+ gebyr/omk. fra

kr. 10.000

Ord. salg eiendom fra
Kontraktsoppgjør

kr 25.000

Kontraktsoppgjør

kr 10.000


Alle prisene er eksklusiv 25 % m.v.a.


Rettshjelpsforsikring

De fleste har rettshjelpdekning under sin hjemforsikring, bil- og båtforsikring, husforsikring o.s.v. Rettshjelpforsikring dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, begrenset oppad til mellom kr. 80.000 - kr. 100.000. Egenandelen utgjør normalt kr. 4.000, + 20% av det overskytende beløp. Rettshjelpforsikringen har begrensninger og vilkår som kan være noe forskjellig for de ulike forsikringsselskapene. Vi hjelper deg med å undersøke hva din rettshjelpforsikring dekker.


Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten, og omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser. Du må også regne med å betale en egenandel.

Linken nedenfor fører til Justisdepartementets side om fri rettshjelp:

 
     
 

AD ADVOKAT
Krusesgate 11
NO-0263 OSLO, Norway

Telefon: +47 22 55 10 10
Telefaks: +47 22 55 20 19
E-post: post@adadvokat.no